CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

NGUYỄN VĂN HẬU

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Huu Thang (Harry)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYỄN VĂN VŨ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

KHƯU HỒNG TIẾN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

TRẦN VĂN CHÍNH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN DINH DAT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

LƯƠNG VĂN TÂN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Anh

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Quang Tống

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Thanh Quang

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hải Long

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Minh Hiếu

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

LÝ QUỐC TIẾN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Lục Văn lập

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Ngọc Hải

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 5 năm

Bùi Hải Quy

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: Chưa có

NGUYỄN THỊ HỒNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hoàng Hiếu

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Đình Bảo

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Lương Tuấn Linh

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 5 năm

HỒ NGUYỄN ANH KHA

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 7 năm

Nguyen Hoang Long

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYỄN QUANG HẢI

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYEN VAN MANH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYEN TANG NINH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

TRẦN NHẬT TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 6 năm

Trần Văn Chiến

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 8 năm

Lê Quang Dũng

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

Đào Thanh Hà

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN DUY TOÀN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

Đỗ Đình Văn

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thị Mỹ Hoa

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Lượng Vũ Hải Ninh

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

Võ Hoàng Thanh

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Tấn Phát

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

Lê Ngọc Thiện Bảo

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Đan Trường

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Ngọc Thái

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm