CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Lê hồng hải

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 5 năm

Lê Thị Quyên

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Hồng Tiên

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

nguyễn chu khải my

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn thị Mai lan

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Thị Ngọc thảo

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc huy

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 7 năm

Ngô Minh Quân

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn kim ngọc ngân

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Vũ Hiệp

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn kim ngọc ngân

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Huỳnh Thị Thanh Quyên

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Thị Thu Hạnh

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

cao mạnh dũng

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Trung Kiểm

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THỊ MINH

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm