ĐẦU BẾP - PHA CHẾ

NGUYỄN THỊ KIM THOA

ĐẦU BẾP - PHA CHẾ
Kinh nghiệm: 10 năm

Hà Hoàng Sơn

ĐẦU BẾP - PHA CHẾ
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Tiến Đạt

ĐẦU BẾP - PHA CHẾ
Kinh nghiệm: 3 năm