DẦU KHÍ - HÓA CHẤT- ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN

Nguyễn Hòa Bình

DẦU KHÍ - HÓA CHẤT- ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Thế Huynh

DẦU KHÍ - HÓA CHẤT- ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN
Kinh nghiệm: Chưa có