DỆT - MAY - DA GIẦY

Nguyễn Phạm Bảo Ngọc

DỆT - MAY - DA GIẦY
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Thành Duy

DỆT - MAY - DA GIẦY
Kinh nghiệm: Chưa có

Trần Lan Hương

DỆT - MAY - DA GIẦY
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Kim Sang

DỆT - MAY - DA GIẦY
Kinh nghiệm: Chưa có

Bùi Thị Quế

DỆT - MAY - DA GIẦY
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Hoài Giang

DỆT - MAY - DA GIẦY
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THANH THẢO

DỆT - MAY - DA GIẦY
Kinh nghiệm: 1 năm

TRẦN THỊ THANH NGÂN

DỆT - MAY - DA GIẦY
Kinh nghiệm: 1 năm