ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH

Nguyễn Khánh Nam

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 3 năm

Phan Duy Quang

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ MINH TUẤN

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Chí Tâm

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 2 năm

HUỲNH VŨ TRUNG

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyen Van Thien

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: Chưa có

Nguyen Dai Tai

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

HOÀNG ĐỨC ĐẠT

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: Chưa có

NGUYỄN HÙNG ĐẠT

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYEN HOANG LAN

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 11 năm

Nguyễn Đỗ Yên Khê

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 8 năm

Nguyễn Minh Hiếu

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: Chưa có

Nguyễn Văn Sang

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Hữu Tuấn

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Việt

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGU Y Ễ N QUANG A N H

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Duy Thanh

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Bá Thiện

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: Chưa có

Nguyễn Đức Anh

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Văn Quân

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Dương Tấn Duy

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần huy khoa

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Duy

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Ngọc Kiên

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 7 năm

HỒ ĐIỆP

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN VĂN THIỆN

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN TU SAU

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 6 năm

Trần Ngọc Duy Quang

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 7 năm

Đặng Thìn Việt

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 3 năm

VŨ QUANG HUY

ĐIỆN- ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH
Kinh nghiệm: 13 năm