NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

NGUYỄN HOÀNG PHI LÊ

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Kinh nghiệm: 10 năm

Bùi Quỳnh Như

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Kinh nghiệm: 1 năm

Trương Đặng Ngọc Ánh

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Kinh nghiệm: 1 năm

ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG THẢO

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Kinh nghiệm: 1 năm