Mã số:
Nguyen Dang Hieu
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

17/11/1992

Nam

Độc thân

0394837477

danghieu1709@gmail.com

Ho Chi Minh City, Vietnam

Thông tin hồ sơ

Mức lương mong muốn:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

Ngành nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

Cấp bậc mong muốn: NHÂN VIÊN

Trình độ học vấn: ĐẠI HỌC

Ngày cập nhật: 10/11/2023

Nơi làm việc:

Giới thiệu chung

- I desire to work as a backend developer with my knowledge and willing to learn something new as long as it helps us resolve problems.

- I always look for working with new technologies in challenge projects

Học vấn / bằng cấp

Posts and Telecommunications Institute of Technology

Major: Computer and Information Systems Security/Information Assurance

Kinh nghiệm làm việc

1. Saigon AIFab - Full-stack Developer 

- Design and implement the microservice architecture based on Flask Framework.

- Fix bug, maintenance code, update new features, improve performance system

2. Freelance - Freelance Developer 

- Research, design and implement the microservice architecture based on Django Framework 

 

Kỹ năng

Working skills

English

Soft skills

Trình độ tin học

Office

Trình độ ngoại ngữ

English

Tìm kiếm ứng viên

Hồ sơ liên quan
Phạm Anh Khoa
Phổ thông
0 năm
Vũ Đức Trung Tín
Phổ thông
0 năm
Hoàng Long
Phổ thông
0 năm
Nguyen Pham Hoang Thai
Phổ thông
1 năm
Đặng Văn Chương
Phổ thông
3 năm
VO MINH CUONG
Phổ thông
4 năm
PHAM CHI THIEN
Phổ thông
1 năm
NGUYỄN THANH BẰNG
Phổ thông
1 năm