Mã số:
NGUYỄN DUY PHONG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

01/01/1999

Nam

Độc thân

0369678405

ndphong165@gmail.com

MAI DỊCH - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

Thông tin hồ sơ

Mức lương mong muốn:

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

Ngành nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

Cấp bậc mong muốn: NHÂN VIÊN

Trình độ học vấn: ĐẠI HỌC

Ngày cập nhật: 19/12/2023

Nơi làm việc: HÀ NỘI

Giới thiệu chung

NGẮN HẠN :Mong muốn ứng tuyển vào vị trí Fresher Java, sử dụng được tất cả các kỹ năng, kiến thức đã học vào công việc và đạt chứng chỉ OCA

DÀI HẠN : Thành thạo công việc của vị trí đã ứng tuyển trong vòng 12 - 18 tháng để trở thành Junior dev, 3-4 năm thành Senior dev, đạt được chứng chỉ OCP và trong 5 năm có thể làm fullstack.

Học vấn / bằng cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN CODEGYM VIỆT NAM

06/2022 - 12/2022 | Khóa học Java Bootcamp : Đạt chứng chỉ hoàn thành khóa học.

ĐẠI HỌC HẠ LONG

07/2017 - 05/2021 | Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Du lịch : Tốt nghiệp chứng chỉ loại khá.

Kinh nghiệm làm việc

WEB QUIZ (QUARQUIZZ) |06/12/2022 - 22/12/2022

(Dự án nhóm: 4 Thành viên)

1. Mô tả:

Website được thiết kế phục vụ cho một hệ thống học tập với các chức

năng:

- Làm việc nhóm với quy trình Scrum (3 sprint)

- Người dùng: xem danh sách bài thi có thể làm, làm bài thi tự chọn trong

thời gian cho phép, kiểm soát được các câu đã làm hoặc chưa làm, có thể

sửa đáp án trước khi nộp bài, xem kết quả thi, điểm số, đối chiếu kết quả và

lịch sử các bài thi mà người dùng đã làm.

- Người quản lý: quản lý danh mục, câu hỏi, bài thi và kết quả người dùng

đã làm. Cho phép tìm kiếm nhanh các thông tin bằng từ khóa, khi tạo bài

thi có thể giới hạn số lượng câu hỏi.

- Admin: quản lý tài khoản người dùng và người quản lý, nâng cấp tài khoản

- Đăng ký, đang nhập tài khoản, lấy mật khẩu bằng mail đã đăng ký.

2. Công nghệ:

- Back-end: Spring Boot, RESTful API, JWT, Hibernate using JPA and MySQL.

- Front-end: Angular, JavaScript, TypeScript, Bootstrap, SweetAlert.

3. Github:

- Back-end: https://github.com/Compass165/Quar-Quizz-BE

- Front-end: https://github.com/Compass165/PJ-Quar-Quizz-FE

4. Trách nhiệm cá nhân:

- Xây dựng database.

- Viết các API lịch sử bài thi quản lý danh sách người dùng cho admin.

- Viết các API đăng ký, đăng nhập, cấu hình Web Security sử dụng JWT.

- Viết các API gửi mail OTP xác nhận khi quên mật khẩu và tạo tài khoản.

WEB QUẢN LÝ ĐỘI BÓNG (REALMD) | 10/11/2022 - 12/11/2022 (Dự án nhóm: 5 Thành viên)

1. Mô tả:

Website được tạo ra phục vụ cho hệ thống quản lý các thành viên trong

một câu lạc bộ với chức năng:

- Cầu thủ: tạo tài khoản và quản lý thông tin, lương thưởng của mình.

- Huấn luyện viên: quản lý danh sách các cầu thủ, tìm kiếm thông tin chi tiết

cầu thủ theo tên, quản lý thông tin cá nhân, lương thưởng của mình.

- Admin: quản lý tài khoản, lương thưởng của cầu thủ và huấn luyện viên, tìm

kiếm cầu thủ và huấn luyện viên theo tên.

2. Công nghệ:

- Back-end: Spring Boot, RESTful API, JWT, Hibernate using JPA and MySQL.

- Front end: AJAX, JavaScript, Bootstrap, SweetAlert.

3. Github:

- Back-end: https://github.com/Compass165/M4CaseStudy

- Front-end: https://github.com/Compass165/M4CaseStudy-FE

4. Trách nhiệm cá nhân:

- Tham gia xây dựng database.

- Viết cấu hình Spring Security, JWT.

- Viết các API quản lý cầu thủ, huấn luyện viên, login, logout.

- Khớp AJAX, login, logout và các API khác.

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm.

WEB ĐẶT ĐỒ ĂN (FOODHUB) |06/10/2022 - 10/10/2022

(Dự án nhóm: 5 Thành viên)

1. Mô tả:

Website là một trang thương mại điện tử mô phỏng lại web đặt đồ ăn

ShopeeFood.

- Giúp cho người dùng có thể tìm kiếm các món ăn, cửa hàng. Đặt món

ăn, tăng giảm số lượng món, tạo hoá đơn cho đơn hàng, tính tổng tiền.

- Người bán hàng có thể đăng bài, quản lý các món ăn trong cửa hàng

online của mình, để quảng cáo sản phẩm.

- Admin: có thể quản lý được các tài khoản của người dùng, người bán

hàng, cài đặt chế độ khoá tài khoản.

2. Công nghệ: Java Dispatcher Servlet, JSP, JavaScript, Bootstrap, MySQL.

3. Github: https://github.com/Compass165/M3CaseStudy

4. Trách nhiệm cá nhân:

- Xây dựng database.

- Viết cấu hình Spring Security, JWT, viết API quản lý cầu thủ, huấn luyện viên

- Khớp AJAX với login, logout, và các API khác.

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm

WEB QUẢN LÝ ĐẠO CỤ MÔN PHÁI | 06/09/2022 - 08/09/2022

(Dự án cá nhân)

1. Mô tả:

Ứng dụng có chức năng là một kho đạo cụ online với tất cả đầu mục đạo

cụ, dễ dàng cho người quản lý cho thể nắm bắt được thông tin số lượng

đạo cụ trong môn phái, ngoài ra còn có thể quản lý đạo sĩ, kiểm tra sự phù

hợp khi kết hợp giữa đạo sĩ và đạo cụ.

Đạo sĩ có thể thêm, sửa, xóa các đạo cụ trong kho, kết hợp sức mạnh giữa

bản thân mình và các đạo cụ đã có

2. Công nghệ: Java Core trên terminal.

3. Github: https://github.com/Compass165/CaseStudy.Module2

WEB BÁN Ô TÔ VINFAST | 30/07/2022 - 01/08/2022

(Dự án cá nhân)

1. Mô tả:

Web là một trang giao diện tĩnh hiển thị danh sách các mặt hàng được

phân loại theo từng danh mục, web cho phép người quản lý dễ dàng thêm

sửa xóa các sản phẩm được hiển thị trên web. Khách hàng có thể đăng

nhập và xem danh sách sản phẩm của website.

2. Công nghệ: HTML, Bootstrap, CSS, JavaScript, OOP.

3. Github: https://github.com/Compass165/CaseStudy.Module1

CÔNG TY TNHH MTV KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT DŨNG |  01/2022 - 06/2022

Thực tập sinh

- Dịch văn bản như các loại bằng, giấy chứng nhận,...

- Làm trợ giảng cho lớp tiếng Anh Tiểu học.

HA BINH CRUISE - HA LONG BAY TOUR |

WEB BÁN Ô TÔ VINFAST | 30/07/2022 - 01/08/2022

(Dự án cá nhân)

1. Mô tả:

Web là một trang giao diện tĩnh hiển thị danh sách các mặt hàng được

phân loại theo từng danh mục, web cho phép người quản lý dễ dàng thêm

sửa xóa các sản phẩm được hiển thị trên web. Khách hàng có thể đăng

nhập và xem danh sách sản phẩm của website.

2. Công nghệ: HTML, Bootstrap, CSS, JavaScript, OOP.

3. Github: https://github.com/Compass165/CaseStudy.Module1

01/2021 - 04/2021

Thực tập sinh

- Hỗ trợ đưa đón khách tại điểm, hỗ trợ khách điền thông tin cá nhân khi

mua vé tại Cảng quốc tế.

- Hỗ trợ hướng dẫn viên trên phương tiện di chuyển thăm Vịnh Hạ Long.

Kỹ năng

Front-end: HTML, TypeScript,

JavaScipt, JSP, Thymleaf,

Bootstrap, Angular, AJAX.

Back-end: Java, Spring MVC,

Spring Boot, Security.

Git, Trello, Scrum.

Sử dụng thành thạo các công

cụ Office.

Tiếng anh giao tiếp, đọc và ghi

tài liệu tiếng Anh.

Kỹ năng giao tiếp ổn, soạn

thảo văn bản, tìm kiếm.

Trình độ tin học

 CodeGym: Java BootCamp

Trình độ ngoại ngữ

Chứng chỉ IELTS 6.5

Tìm kiếm ứng viên

Hồ sơ liên quan
Phạm Anh Khoa
Phổ thông
0 năm
Vũ Đức Trung Tín
Phổ thông
0 năm
Hoàng Long
Phổ thông
0 năm
Nguyen Pham Hoang Thai
Phổ thông
1 năm
Đặng Văn Chương
Phổ thông
3 năm
VO MINH CUONG
Phổ thông
4 năm
PHAM CHI THIEN
Phổ thông
1 năm
NGUYỄN THANH BẰNG
Phổ thông
1 năm