BÁO CHÍ - TRUYỀN HÌNH

Phóng Viên Chuyên Mục Thời Sự - Xã Hội Mảng Đô Thị

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Biên Phiên Dịch Trang Tiếng Anh (Business/Travel)

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Phóng Viên Chuyên Mục Thời Sự (HCM)

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Phóng Viên Chuyên Mục Thời Sự - Xã Hội Mảng Đô Thị

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Trưởng Phòng Nội Dung Thương Mại - Vbrand - HCM

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Trưởng Phòng Nội Dung Thương Mại - Vbrand

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Senior Content Creator (Kinh Tế, Tài Chính)

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Phóng Viên Chuyên Mục Kinh Doanh Mảng Tài Chính

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Phóng Viên Kinh Tế Mảng Vĩ Mô Công Thương

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Phóng Viên Chuyên Mục Du Lịch

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Phóng Viên Nội Dung Chuyên Sâu - Khu Vực Tp.HCM

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Phóng Viên Chuyên Mục Video

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Biên Dịch Viên Chuyên Mục Giáo Dục

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Phóng Viên Chuyên Mục Podcasts - HCM

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Phóng Viên Chuyên Mục Podcasts

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Phóng Viên Chuyên Mục Xe

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Biên Tập Viên Mảng Ẩm Thực

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Phóng Viên Chuyên Mục Khoa Học - Hà Nội

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Phóng Viên Chuyên Mục Khoa Học

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Phóng Viên/ Biên Dịch Viên - Tại Hồ Chí Minh/Hà Nội

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HÀ NỘI

Phóng Viên Chuyên Mục Đời Sống

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Phóng Viên/ Biên Dịch Viên - Tại Hồ Chí Minh/Hà Nội - Thu Nhập Hấp Dẫn

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH