Mã số:
HÀ THẾ NGHIỆP
NGÀNH NGHỀ KHÁC

30/11/1989

Nam

Độc thân

082.616.7050

nghiep.hathe@gmail.com

8/304, Nguyen Truc, Bich Hoa, Thanh Oai, Ha Noi.

Thông tin hồ sơ

Mức lương mong muốn:

Số năm kinh nghiệm: 9 năm

Ngành nghề: NGÀNH NGHỀ KHÁC

Cấp bậc mong muốn: TRƯỞNG NHÓM

Trình độ học vấn: ĐẠI HỌC

Ngày cập nhật: 19/12/2023

Nơi làm việc: HÀ NỘI

Giới thiệu chung

- Full stack: .Net / NodeJs with frontend Angular, ReactJs, VueJs.

- Getting as much as possible experience as full stack development.

- Clean code, microservice.

 

Học vấn / bằng cấp

• HTML, CSS and Javascript in term I.

• Java SE in term II.

• C#, ASP.NET in term III.

• IIS server in term III

• Java EE in term IV.

• XML in term II.

• Scrum processing in term III.

• Agile in term IV.

• MSSQL in term II.

Kinh nghiệm làm việc

09/2022: City Ascom (Japan – Outsource) Language in workplace: Japan.

11/2017 - 08/2022: Euroland IR (Sweden - Product) Language in workplace: English.

10/2013 to 05/2017: Ipay88 (Malaysia - Outsource) Language in workplace: English.

05/2013 – 09/2013: GameLoft Hanoi: Quality assurance. Test and report bug of mobile games.

Kỹ năng

• Language:

⚫ English B2.

⚫ Japanese N4. • Backend:

⚫ C# .Net: 5+ years.

⚫ SOLID, clean code, onion architecture, repository architecture.

⚫ DDD, Design patterns.

⚫ MediaTR: 2 years.

⚫ Redis, output Caching: 1 year.

⚫ Queue: RabbitMQ, Microsoft Message Queuing.

⚫ Restul Api: 5+ years.

⚫ Node, Prisma, Express: 1 year.

⚫ GraphQL Hot chocolate: 1 year.

⚫ Entity framework, SQL Stored Procedure, ADO.NET, Dapper: 5+ years.

⚫ SQL Server, PostgresSQL: 4+ years

⚫ Websocket: 6 months.

⚫ Swagger

FrontEnd:

⚫ Asp.Net MVC, Winform: 3 years.

⚫ Angular, jQuery: 3 years.

⚫ ReactJs: 2 years.

⚫ VueJs compisition: 6 months.

⚫ Javascript, Typescript: 3 years.

⚫ Axios, ApploClient, Fetch, React-Query: 2+ years.

⚫ Scss, Css: 4+ years.

⚫ Zustand store: 1 year.

⚫ Redux toolkit store: 6 months.

⚫ Mui, Tailwind, react-quill: 6 months.

⚫ HighChartJs: 1 year.

⚫ Unity: 3 months • Tool

⚫ JIRA, ClickUps, Git, Svn.

⚫ BigCommerce, OutSystems.

⚫ Azure, AWS.

⚫ Unit testing.

⚫ Scrum, Agile.

Trình độ tin học

− Getting into new circumstances quickly; friendly personally.

− Taking interest in new things.

− Using both of laptop and desktop

Trình độ ngoại ngữ

− Japanese culture.

− Japanese music, novel.

Tìm kiếm ứng viên

Hồ sơ liên quan
Trịnh Văn Bảo Tài
Phổ thông
1 năm
Dang Hoai Nhu Ngoc
Phổ thông
1 năm
VO TAN PHUOC
Phổ thông
2 năm
THÁI VĂN LẮM
Phổ thông
10 năm
LÊ VĂN PHƯƠNG
Phổ thông
1 năm
HANG TU THANH
Phổ thông
0 năm
ĐẶNG THẾ THANH PHƯƠNG
Phổ thông
1 năm
Nguyễn Như Quỳnh
Phổ thông
1 năm