CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN

VÕ TRỌNG TIẾN

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

BÁO ANH DUY

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 2 năm

BÁO DUY ANH

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 2 năm

ĐẶNG ĐỨC VIỆT CHÁNH

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

PHẠM NGỌC ĐỨC

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ PHÚ VINH

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 3 năm

LÊ MINH TUẤN

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ NGỌC KHẢI

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 4 năm

Tô Trung Hậu

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Trung Quốc Ngọc

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 2 năm

DƯƠNG VĂN SỬ

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 3 năm

TRẦN TIẾN ĐẠO

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Như Khôi

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN LÊ MINH NHẬT

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ VĂN LƯƠNG

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN TẤN THANH

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

Hoàng Nhật Cường

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Đức Anh

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ NGUYỄN HOÀNG LONG

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 11 năm

Lê Trung Nghĩa

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Quốc Công

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 5 năm

Nguyen Nhat Ngan

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ hồng sơn

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Thanh Sơn

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

Võ Quốc Bảo

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

QUÁCH CÔNG TUẤN

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN THANH NHAT

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm

Mai Văn Lương

CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN
Kinh nghiệm: 1 năm