SẢN XUẤT-VẬN HÀNH

HOÀNG VĂN KHÁNH

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN VĂN HUY

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 6 năm

KHOA PHẠM

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Tấn Tài

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 5 năm

Đỗ Phúc Hải

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Minh Tuấn

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Đỗ Văn Bình

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 7 năm

HỨA TUẤN KIỆT

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Thị Yến Nhi

SẢN XUẤT-VẬN HÀNH
Kinh nghiệm: 1 năm