THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN THI HUONG

THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ NGỌC VY

THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG
Kinh nghiệm: 1 năm

PHẠM THỊ THU NGÂN

THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG
Kinh nghiệm: 2 năm

LÊ ĐỨC QUỲNH HƯƠNG

THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG
Kinh nghiệm: 3 năm

Huỳnh văn Phùng

THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Đinh Công Tánh

THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG
Kinh nghiệm: 5 năm

Trần Thảo Vy

THÔNG DỊCH VIÊN - LỒNG TIẾNG
Kinh nghiệm: 1 năm