LUẬT - PHÁP LÝ

Chuyên viên Định giá và quản lý tài sản đảm bảo

Ngân Hàng Bảo Việt
Thoả thuận
HÀ NỘI

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - HCM - TA085

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Nhân viên Thu hồi nợ Hiện trường (nợ muộn) Hồ Chí Minh - TA082

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Trưởng bộ phận Bán Tài Sản Đảm Bảo - Hồ Chí Minh - TA108

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý - Hồ Chí Minh - TA146

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Chuyên viên Xử lý nợ (nợ sớm SME) – Bình Dương - TA108

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Chuyên viên XLN KHDN – Đồng Nai - TA108

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp (Có Tài Sản Bảo Đảm) - Đồng Nai

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế chấp (Có Tài Sản Bảo Đảm) Đồng Nai - TA080

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Chuyên viên Xử lý nợ có tài sản bảo đảm - Đồng Nai

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

Chuyên Viên Xử Lý Nợ KHDN - Đồng Nai

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank
Thoả thuận
HÀ NỘI

NHÂN VIÊN COMPIANCE

CÔNG TY TNHH BS CORPORATION
ĐỒNG NAI

Compliance Assistant Manager

Home Credit Việt Nam
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên viên pháp chế

Cty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên Viên Pháp Lý Tố Tụng

Cty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Compliance Officer

Cty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Senior Legal Executive

Cty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Trưởng bộ phận Kiểm soát tuân thủ

Công Ty Tài Chính SHB Fc
Thoả thuận
HÀ NỘI

Trưởng bộ phận Pháp chế

Công Ty Tài Chính SHB Fc
Thoả thuận
HÀ NỘI

chuyên viên tố tụng

Công ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lí Nợ Khu Vực Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Vũng Tàu)

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
Thoả thuận
ĐỒNG NAI

Compliance Legal Assistant Manager

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH