XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)

Võ Thị Ngọc Phấn

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: Chưa có

Nguyen Thi Kim Phuong

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

PHẠM PHÚC YÊN

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Yến Nhi

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 4 năm

Thẩm Ngọc Hoài

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 5 năm

Nguyễn Ngọc Lan Quỳnh

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hồng Huyền

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

Văn Phú Thuỳ Anh

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Huỳnh Đức Huy

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Chí Công

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

Ngô Chí Thành

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 5 năm

NGUYỄN KIỀU HÙNG

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

PHAN THÀNH KHÔI

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

BÙI THỊ HOA

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

TRẦN THỊ THU HƯỜNG

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ THỊ PHI YẾN

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN DUY KHÁNH

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

Võ Ngân Lượng

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

NHI VO

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

TRẦN MINH NHIỀU

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm

CAO THỊ HUYỀN DIỆU

XUẤT- NHẬP KHẨU (LOGISTICS)
Kinh nghiệm: 1 năm