Mã số:
NGUYỄN VĂN LộC
BÁN HÀNG KINH DOANH

10/04/1985

Nam

Đã kết hôn

0906630330 – 0966749

nguyenvanlocqn@gmail.com

2252/78 Tân Chánh Hiệp 6, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Việt Nam

Thông tin hồ sơ

Mức lương mong muốn:

Số năm kinh nghiệm: 12 năm

Ngành nghề: BÁN HÀNG KINH DOANH

Cấp bậc mong muốn: GIÁM ĐỐC

Trình độ học vấn: ĐẠI HỌC

Ngày cập nhật: 28/11/2023

Nơi làm việc: HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu chung

Kinh doanh trong môi trường năng động Chủ động trong điều hành quản lý công việc được giao. Cơ hội thăng tiến. Phấn đấu là giám đốc đều hành chuyên nghiệp

Học vấn / bằng cấp

Đai học Kinh tế - QTKD : Cử nhân - Quҧn trӏ Kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc

1.CÔNG TY TNHH HYPERION (VIỆT NAM) - National Sales Directo 

- Thiết lập quy trinh cho phòng kinh doanh gồm: tuyển dụng, đào tạo, quy trình hệ thông, hệ thống phân phối giữa các kênh phân phối

- Xây dựng chinh sách, ngân sách vận hành cho từng kênh bán hàng

- Thiết lập công cụ kiểm soát hiệu, công cụ đánh giá đo lường từng nhân viên

- Lên kế hoạch phương án tiếp cận thị trường theo từng giai đoạn sản phẩm

- Hoạch định chiến lược kinh doanh cho các kênh trong điểm

- Xây dựng chiến lược kinh doanh đa kênh, đa sản phẩm

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn, lộ trình phát triển cho công ty gắng liền với ngân sách cho từng giai đoạn.

- Đánh giá kết quả kinh doanh tính ổn định của hệ thông phân phối, gồm nhân sự, hệ thống NPP, thị trường

- Phát hiện nguy cơ tìm ẩn trong hệ thống phân phối, đưa ra giải pháp khắc phục cải thiện kịp thời

- Chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động cho phòng kinh doanh

- Phối hợp với các phòng và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao

2.  CÔNG TY THAI COORP INTERNATIONNAL (VIỆT NAM) - Sales Manager South 

- Sales Manager South

- Xây dưng chính sách cho Nhà Phân Phối

- Xây dựng chính sách lương, thưởng, KPI cho lực lượng thị trường

- Xây dung quy trình đánh giá, thiết lập, mở mới hệ thông phân phối

- Xây dựng quy chế quản lý, nội qui, kỹ luật cho phòng Sales

- Xây dung chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn

- Chịu trách nhiệm quản lý điều hành và hướng dẫn đội ngũ nhân viên bán hàng - Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng quan trọng

- Quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh, lên kế hoạch và thực hiện các chương trình bán hàng

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu bán hàng và đảm bảo lợi nhuận bán hàng

- Chuẩn bị các hợp đồng và xác nhận các đơn đặt hàng

- Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

3. Công Ty TNHH TRIBECO Bình Dương - Sales Director Miền Nam 

- Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc tất cả các hoạt động kênh phân phối thuộc Phòng kinh doanh của Miền Nam.

- Xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Miền Nam và của Công ty trong từng giai đoạn.

- Nắm ngân sách hằng tháng, quý, năm và hoạch định chương trình cho phù hợp với tình hình thị trường trong từng giai đoạn.

- Tổ chức công tác quản lý và điều hành kênh GT nhằm đạt và vượt chỉ tiêu chung.

- Thiết lập, duy trì và mở rộng các kênh bán hàng, địa giới bán hàng và các đối tượng khách hàng.

- Tạo lập và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc hỗ trợ phát triển khách hàng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của kênh phân phối để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo việc thực hiện công việc của miền và của mỗi thành viên đạt hiệu quả cao nhất.

- Trực tiếp quản lý, đào tạo, phân công, đánh giá công việc của các Nhân viên kinh doanh.

4. Công Ty Cổ Phần Tұp Đoàn Kinh Đô (KiDo Group) - Regional Sales Manager HCM. 

- Căn cứ mục tiêu hàng năm, hàng năm do Giám Đốc toàn quốc giao, xây dựng mục tiêu cụ thể về doanh số, bao phủ của tùng nhóm ngành hàng, cho từng địa bàn, từng ASM, từng GS NPP, từng quý.

- Lập kế hoạch chi tiết để triển khai cho cấp dưới thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu

- Đảm bảo các ASM, GS NPP phân chia các mục tiêu cụ thể cho Nhân viên bán hàng (NVBH)

- Định kỳ xem xét, đánh giá, phân tích kết quả thực hiện các mục tiêu của từng ASM, từng NPP, từng GSBH, từng nhóm ngành hàng so với mục tiêu đặt ra để đưa ra những biện pháp cải tiến thường xuyên nhằm đạt và vượt mục tiêu đề r

Kỹ năng

Tiếng Anh 

Tin học văn phòng

Trình độ tin học

Tin học văn phòng

Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh 

Tìm kiếm ứng viên

Hồ sơ liên quan
Ngô Hà
Phổ thông
1 năm
Trần Đình Dân
Phổ thông
10 năm
TRUONG KY DUYEN
Phổ thông
5 năm
TRẦN THỊ THANH NGÂN
Phổ thông
2 năm
Pham Thien Thu
Phổ thông
9 năm
JONATHAN LIEU
Phổ thông
1 năm
Phan Thị Huyền Trang
Phổ thông
5 năm
Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên
Phổ thông
1 năm