CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

Phạm Anh Khoa

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: Chưa có

Vũ Đức Trung Tín

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: Chưa có

Hoàng Long

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: Chưa có

Nguyen Pham Hoang Thai

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Văn Chương

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 3 năm

VO MINH CUONG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

PHAM CHI THIEN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THANH BẰNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

BUI VAN DONG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

Dinh Duc Thinh

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN VĂN QUYỀN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hữu Quốc Anh

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN PHUC TINH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN VĂN DUYỆT ANH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYEN HUU QUOC ANH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Đinh Thị Nga

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

LE MINH NHAT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN DUY PHONG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

VŨ HOÀNG PHÁT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Trịnh Công Danh

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

TRAN QUANG TONG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

BÙI CÔNG NGUYÊN NAM

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYEN PHUC TINH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

HUYNH ANH TUAN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Ngo Dang Hoang Sa

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Hoc Hoang Van

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Thị Ngân Hà

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 5 năm

KAREN PHAM

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 6 năm

Lê Phương Tây

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 5 năm

BÙI NHỰT DUY

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

HOÀNG NHẬT TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 3 năm

PHAM DUC TRINH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 5 năm

NGUYEN TUAN SANG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYỄN TẤN THÀNH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

HA TRUNG HIEU

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 11 năm

HAN MINH DANH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 3 năm

Tang Trinh Quang

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Thị Ngọc Dân

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Đỗ Trọng Hải

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyen Dang Hieu

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Kinh nghiệm: 5 năm