VẬN TẢI - KHO VẬN

Nguyễn Minh Hoàng

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 2 năm

DỤNG LỮ HỒNG LINH

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đức Thịnh

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 4 năm

PHUONG NGUYEN

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Cẩm Linh

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 4 năm

Hoàng Kim Phụng

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Quốc Toàn

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Xuân Trường

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thế Dũng

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: Chưa có

Trần Quang Hiếu

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 6 năm

Trương Vy Quân

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

nguyên bao toan

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn thị thu trang

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 3 năm

Dương

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

BÙI ĐỨC HIỆP

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 7 năm

Phan Ngọc Bảo Ân

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 3 năm

LẠI VĂN THỐNG

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 14 năm

Trương Thị Nga

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Thanh Tâm

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Bùi Thanh Tâm

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Hồng Lý

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

VŨ QUỐC PHÚ

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN VĨNH PHÚ

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Loan Anh

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Xuân Mai

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Công Bình

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN XUÂN LINH

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Dương Nguyễn Thanh Tùng

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Như

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

H oan g Th i Min h H an g

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Phùng Hoàng Bảo Ngọc

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Đoàn Phương Trinh

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Thiện Anh

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Quốc Anh

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Toàn Thắng

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

HUỲNH GIANG NGỌC HƯƠNG

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 4 năm

Lê Cẩm Hà

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm