XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC

Nguyễn Ngọc Phương

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: Chưa có

NGUYỄN VIỆT ANH

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 2 năm

HOÀNG TRỌNG NAM

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 2 năm

TRỊNH HỒNG PHÚC

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 9 năm

NGUYỄN MINH HIẾU

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Quang Đạt

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 3 năm

Trần Đại Thanh

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN VĂN QUYỀN

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Đào Thái Dũng

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

HOÀNG TRỌNG NAM

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Phạm Anh Hùng

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 2 năm

QUANG DƯ

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Ngô Văn Nam

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 7 năm

LÊ VĂN ĐỨC

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Xuân Huy

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGÔ MINH NHẬT

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

ĐINH QUANG HỮU

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Đặng Quang Duy

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THANH HIỀN

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

CHU ĐỖ HOÀNG NGUYÊN

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN QUANG MINH

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Tuấn Dương

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 3 năm

HUYNH HOANG HUY

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 5 năm

NGUYỄN QUANG MINH

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

ĐẶNG THẾ THANH PHƯƠNG

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

TRAN DINH TUYEN

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

PHẠM VĂN TRÁNG

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyen Tung Thanh

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 6 năm

Trần Minh Hiếu

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hải Tân

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyen Thu Huong

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Đỗ Đức Hiếu

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 13 năm

Dương Thế Vinh

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN VĂN HÀ

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 7 năm

Lê Quốc Thanh

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Huy Bảo

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 10 năm

PHẠM TRỌNG QUÝ

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 5 năm

Trần Nhật Thái

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Văn Minh

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 3 năm

Đặng Thanh Nhân

XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC
Kinh nghiệm: 12 năm