THU NGÂN - THU MUA

Nguyễn Thị Anh Thư

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 1 năm

ĐỖ HÀ THUỲ LINH

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 5 năm

PHAM NGUYEN THUY HIEN

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 2 năm

DOAN HONG VAN

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 1 năm

LƯU QUỐC DŨNG

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 6 năm

Nguyễn Thị Thúy Diểm

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 12 năm

ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 3 năm

Mai Duyên

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 1 năm

LE THI MAI ANH

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 1 năm

TRUONG THI KIM NGAN

THU NGÂN - THU MUA
Kinh nghiệm: 9 năm