MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO

Phạm Ngọc Hạnh

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 5 năm

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

NGUYỄN MAI THIÊN LÝ

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

LƯU THỊ QUỲNH ANH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN HOÀNG HÂN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

TRẦN NGỌC MỸ QUỲNH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

PHÙNG CHÍ DŨNG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYEN NGOC THIEN XUAN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

Le Thanh Phat

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

ĐỖ THỊ HỒNG PHẤN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN HẢI VIỆT

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

PHAN NGÂN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

VU NGUYEN MINH KHUE

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

TRỊNH THANH HẰNG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

TRẦN TIẾN THỊNH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 9 năm

NGOC BUI

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

CHRISTIAN NGHIA TANG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

Thái Thị Lan

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 11 năm

NGUYỄN TRIỆU VI

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

TRẦN QUAN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

Vo Hoang Xuan My

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

Nguyễn Thuỳ Linh

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

LE THI THANH TRUC

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 11 năm

VU LE KIM NGAN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYỄN HUY HOÀNG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

PHAN THUÝ THANH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

DO QUOC BAO

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

Huynh Anh Thu

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

VUONG QUANG MINH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

Vo Huu Hoan Phuc

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

DINH TAN HAO

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN NHƯ KHÁNH NGUYÊN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 9 năm

LÊ THỊ THÁI

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

VU NGOC MINH ANH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 5 năm

NGUYỄN THANH HUYỀN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

CHẾ QUANG MINH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 6 năm

TRƯƠNG VĂN THÀNH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

Nguyễn Thành Đạt

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYEN THUY TUONG AN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 5 năm

NGUYEN HUU HANH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 13 năm