MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO

Ngô Lương

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

Trần Thị Minh Huyền

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 5 năm

DO THI CAM DUYEN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Thi Đình

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYEN DONG HUNG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN KHOA NGỌC HÀ

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Ngọc Thắng

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: Chưa có

Huỳnh Kim Phuong Loan

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

HUỲNH KIM NGÂN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

CAO VŨ THÙY GIANG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THÀNH THÂN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

PHAN PHƯƠNG ANH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

Phạm Quang Huy

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 6 năm

ĐẶNG VĂN THIỆN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Thị Mộng Thư

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 7 năm

NGUYỄN NGUYỄN THANH TRÚC

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

THU HỒNG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

TRƯƠNG HỒ UYÊN THƠ

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn An

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

Đặng Minh Hoàng

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

Phan Thanh Nhàn

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

Do Tran Thuy Tien

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

TRUONG HUE MAN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 5 năm

Ngô Thị Ngân

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 7 năm

Tran Thinh Vuong

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 5 năm

BÙI THỊ NGỌC LÊ

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 5 năm

PHÙNG THỊ NGỌC NHUNG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 7 năm

Đỗ Đặng Hải Lộc

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 7 năm

MACH HUE TRINH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 12 năm

DUONG THI HONG DOAN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYEN ANH MINH

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 6 năm

Trần An Duy

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYEN MINH HUONG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 9 năm

VU KIEU TRANG

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 2 năm

Le Thi Thao Duyen

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 6 năm

Pham Xuan Vinh

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Khoi Nguyen

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

Lâm Thanh Nguyên

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Tỉnh Hiếu

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 10 năm