QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC

ĐỖ QUỲNH NHƯ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: Chưa có

Hồ Nguyễn Thiện Lâm

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Ái Quốc

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 6 năm

TRẦN TUẤN ĐẠT

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

ĐỖ THỊ KHÁNH ĐIỆP

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 2 năm

NGUYEN THI BAO NGOC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 2 năm

Phạm Thị Huệ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: Chưa có

Võ Ngọc An Trang

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 2 năm

NGUYỄN QUANG QUÝ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 5 năm

TRAN KHAI

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hoàng Phương Vy

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thuy Trang

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Thi Loan

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

PHAN DUY KHÁNH

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN NHƯ TRƯỜNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Đình Thương

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Huyen ly

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 22 năm

NGUYỄN VŨ HUY PHƯƠNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 10 năm

NGUYEN HUU TAN PHAT

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Yến Nhi

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

TRAN NGUYEN DUY ANH

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN LE QUE CHI

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

TRAN NGOC LAN HUONG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Đào Thị Vân Anh

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ THANH PHONG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN MINH TRANG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN DƯƠNG NGỌC THUỶ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Đức Trọng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN KHẮC VŨ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

HỒ HỮU THÀNH PHONG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Đỗ thuần nho

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Mai ngọc mai

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Diễm My

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN DUY HUNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Ngọc Phúc

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN THI DUONG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần thị kim oanh

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Vu Thi Bich

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Thị Ngọc Thuỳ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 5 năm