Nguyễn Hoàng Phương Vy

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - QC
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thành Đạt

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYEN THUY TUONG AN

MARKETING - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO
Kinh nghiệm: 5 năm

Ton Nu Dan Vy

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 5 năm

Lương Hữu Thành Nam

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 5 năm

Nguyen The An

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 12 năm

Phạm Quốc Chiến

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN MINH TUẤN

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 17 năm

NGUYEN THI HUE

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 6 năm

NGUYEN PHAM HOANG THAI

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 2 năm

Tran Nhat Vy

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 3 năm

TRẦN DIỄM HOÀNG ANH

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYỄN NHẬT LINH

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN KIM LAN ANH

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 3 năm

TRẦN HOÀNG PHÚC

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 4 năm

TRẦN HOÀNG TÂM

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 8 năm

Phan Nguyễn

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 5 năm

PHAN NGỌC THIỆN

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 2 năm

HUYNH NAM THANG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Băng Linh

KẾ TOÁN - THƯ KÝ
Kinh nghiệm: 1 năm

TRANG PHAN THI MY

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Trung Kiểm

CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ ĐỨC TUYẾN

LUẬT - PHÁP LÝ
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Nguyễn Tường Vân

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Lưu Xuân Thắng

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Hà Tư

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Ngụy Thành Tài

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 5 năm

Nguyễn Thị Hồng Lý

VẬN TẢI - KHO VẬN
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Phương Thảo

KẾ TOÁN - THƯ KÝ
Kinh nghiệm: 13 năm

Nguyễn Khánh Linh

KẾ TOÁN - THƯ KÝ
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thu Sang

NGÀNH NGHỀ KHÁC
Kinh nghiệm: 1 năm

Lê Xuân Hạnh

NGÀNH NGHỀ KHÁC
Kinh nghiệm: 1 năm

Vũ Thị Kim Ngọc Bích Ngân

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

HUỲNH THỊ THU HÀ

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thanh Bảo Khanh

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thạch Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có

Vũ Hoàng Anh

Kinh nghiệm: Chưa có

Nguyễn Phước Lộc

Kinh nghiệm: Chưa có

LÊ THỊ BÍCH LOAN

Kinh nghiệm: Chưa có

Phan Tấn thịnh

Kinh nghiệm: Chưa có