BÁN HÀNG KINH DOANH

Ngô Hà

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Đình Dân

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 10 năm

TRUONG KY DUYEN

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 5 năm

TRẦN THỊ THANH NGÂN

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 2 năm

Pham Thien Thu

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 9 năm

JONATHAN LIEU

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

Phan Thị Huyền Trang

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 5 năm

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN PHẠM HUỲNH ANH

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 9 năm

DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 5 năm

NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 3 năm

TRẦN TRƯƠNG THẢO

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

TRAN MINH DUNG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 7 năm

Dang Thi Da Thao

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 9 năm

Nguyễn Văn Kết

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 8 năm

NGUYEN THI LOC

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 8 năm

MÃ HOÀNG MINH

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: Chưa có

Vũ Nguyễn Minh Khuê

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 5 năm

HUYNH NGOC DUY

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 2 năm

Trần Hoàng Tâm

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 7 năm

HUYNH MANH TUNG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN TRÚC QUỲNH MY

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THỊ BÌNH PHƯƠNG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: Chưa có

TA HUNG HA

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 2 năm

HUỲNH QUANG LỘC

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 4 năm

NGUYỄN TUẤN KHANG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

TRAN MINH TRUC THANH

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 3 năm

LE THAO MY

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN DUC THANH SANG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

Trương Ngọc Bửu Trân

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 6 năm

TRẦN NGỌC DUY QUANG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 5 năm

NGUYỄN HƯNG

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 12 năm

TÔ NGỌC BẢO ANH

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: Chưa có

Nguyễn Hưng Thịnh

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 15 năm

Luc Huynh Tan Hoang

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN HOÀNG TẤN DUY

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

HOÀNG NGỌC BẢO VÂN

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: Chưa có

HOÀNG THẢO

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ THỊ CÓ

BÁN HÀNG KINH DOANH
Kinh nghiệm: 1 năm