VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ

Ngoc Trinh

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 7 năm

Lê Thị Nga

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 2 năm

Nguyễn Thị Nghĩa Phụng

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: Chưa có

thao nguyen

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 10 năm

NGUYỄN THỊ THU TRANG

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 2 năm

ĐẶNG LỆ DUNG

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 2 năm

NGUYỄN PHẠM THẢO LINH

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Thúy Phượng

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 2 năm

Lý Trung Hiếu

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 9 năm

Ngô Thị Duyên

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

VÕ NGỌC THẢO VY

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 5 năm

Luc Huynh Tan Hoang

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

DANG AU CHAU HOAI THUONG

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Đoàn Hồng Vân

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 10 năm

DANG AU CHAU HOAI THUONG

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Trần Chí Hiếu

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: Chưa có

HỒ LÝ ĐAN TUYỀN

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Phạm Nhân Tâm

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: Chưa có

TRẦN NGỌC PHƯƠNG ANH

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 8 năm

ĐỖ THÌ QUỲNH LIÊN

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Chu Ngọc Thùy Linh

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

DƯƠNG THỊ YẾN NHI

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

HA THANH TRUC

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 2 năm

LÊ THỊ MỘNG ĐÀO

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 4 năm

TRAN VAN HOANH

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 20 năm

PHAN THỊ BÍCH MY

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN NGỌC HUỲNH

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thuỳ Trang

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

CÔNG NGỌC ÁNH

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 3 năm

Bùi Minh Trí

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thủy Tiên

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN VĂN HOÀNG

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ MINH QUANG

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 4 năm

PHÙ TẤT LONG`

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 7 năm

LIÊN THÙY

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 5 năm

THUY PHUONG

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

BÙI MINH TRÍ

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 2 năm

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm

MAI TRỌNG CHINH

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 5 năm

TRẦN THỊ QUỲNH TRANG

VĂN PHÒNG - NHÂN SỰ
Kinh nghiệm: 1 năm