CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Phạm Mạnh Công

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: Chưa có

NGUYEN NGOC KHANH DAN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

PHAM THI DUY HA

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 14 năm

VÕ THỊ THÚY AN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

VŨ ĐÌNH KHÁNH

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN MINH GIÀU

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 3 năm

TRAN THAO TRANG

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 5 năm

VÕ TRẦN PHÚC QUYÊN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 3 năm

TRAN THAO TRANG

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 7 năm

HOÀNG THẢO

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 7 năm

NGUYEN DUY ANH

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 3 năm

NGUYỄN THỊ LAN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 9 năm

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Hoàng Lê Uyên

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 3 năm

Kiều Nhật Linh

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Công Hiếu

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Hiền

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 4 năm

giềng bảo quỳnh nhi

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Ly Thi Thao Quyen

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 4 năm

Ngọc Nhi

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 2 năm

NGUYEN THI HOANG LINH

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Thị Lâm

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Đỗ Thị Nụ

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN ÁNH LINH

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYEN NGOC KHANH DAN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Dương thành đạt

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THỊ HIỆP

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN THỊ HẠNH HOA

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Văn Viện

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 11 năm

PHẠM KHÁNH GIANG

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 10 năm

NGUYỄN NHẬT TOÀN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 5 năm

PHẠM PHƯƠNG THẢO

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

BÙI MINH THÀNH

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ MỸ HUYỀN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyen Thi Thanh Tam

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

DO KIM NGAN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm

DO THI HAI VAN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Kinh nghiệm: 1 năm